PREP- Prevention and Relationship Enhancement program- er et pedagogisk opplegg som tilbyr kunnskap og praktiske verktøy, ut fra forskning om hva som fremmer og hemmer utvikling av gode parforhold.

PREP har i flere omganger blitt oppdatert og forbedret ut fra nye forskningsfunn. Kurset kan være til nytte og inspirasjon både for par som har det bra, og ønsker å bevare det gode og å ruste seg til å takle problemene når de kommer, og for par som sliter med problemer og ønsker å få det bedre.

Forskning på PREP, både i USA og i Europa, gir godt grunnlag for å si at PREP-programmet virker, hvis dere selv er motiverte for å arbeide med kommunikasjonen og samspillet mellom dere.

Styrk det positive – forebygg negativ utvikling!

Unni Egdetveit er godkjent PREP- instruktør. Det holdes kurs med ulik fordypning fra 6 til 16 timers varighet. Kurskonseptet kan også brukes for enkeltpar. Ta kontakt for nærmere informasjon om oppsett og pris.

Oppmerksomhetstrening (forkortelse; OT) er en metode for selvregulering av helse og livskvalitet med dokumentert effekt. OT fører ofte til redusert stress og kan derfor være et hjelpemiddel til å takle det stresset vi alle utsettes for i hverdagen. 

Målgruppe

Den er relevant for alle som en helsefremmende metode. Kan være nyttig som komplementær behandling for mennesker med kroniske sykdommer. Helsepersonell og andre som jobber med mennesker.

Innhold

 • Hva er oppmerksomt nærvær?
 • Stress og stressmestring
 • De viktigste verktøyene
 • OT i hverdagen

Metoder

 • Forelesning
 • Samtaler og refleksjon
 • Praktiske øvelser

Vi tilbyr også MBSR kurs: Mindfulness – Based Stress Reduction, som er et 8 ukers intensivt treningsprogram utviklet av Jon Kabat-Zinn. Kurset holdes i Unik Personutviklings lokaler i Sandvika, 2 timer en gang i uken over 8 uker, i grupper fra 6 til 10 deltakere. Det legges vekt på egentrening mellom timene.

Varighet: Kurset kan holdes med ulik fordypning, fra informasjon og innføring i metoden, dagskurs og prosessorienterte samlinger over 5 til 10 samlinger 2 til 3 timer pr. gang.
Pris: MBSR kurs; kr 5400,- inklusive kursmateriell. OT kurs ; avhengig av varighet, avtales direkte med deltakere eller oppdragsgiver.
Sted: Etter avtale

Kurset holdes også for organisasjoner eller bedrifter, da etter nærmere avtale.

Opplæringen foregår ved undervisning, veiledning og praktisk bistand, avhengig av ønsker og behov. Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale.

Vi skreddersyr kurs etter dine behov! I tillegg tilbyr vi følgende kurs:

Mål

Deltagerne blir bedre i stand til å si nei til ruspress og rustrang, og ja til mer sunne aktiviteter.

Ferdighetsområder:

 1. Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 2. Selvhevdelse - mestre vanskelige situasjoner
 3. Motstå ruspress og rustrang
 4. Fritid og venner

Underkategorier