Tankefeltterapi

Tankefeltterapi, TFT, er en behandlingsmetode for å endre psykisk ubehag. Metoden er utviklet av den amerikanske psykologen Roger Callahan fra omkring 1980. I Norge er TFT innført av Mats Uldal, http://www.tftnorway.com/. TFT bygger på prinsipper fra tradisjonell kinesisk medisin, med kombinasjoner av meridianlære, kinesologi og kognitiv terapi.

Teorien bak
Innenfor denne tradisjonen defineres tankefelt som et felt som dannes når det foregår mental aktivitet. TFT baserer seg på den forutsetning at også tanke er energi. Energien som skapes i hjernen kan avdekkes og måles med electroencefalografi (EEG). En tanke aktiverer et område, eller et felt, som et magnetisk felt eller et gravitasjonsfelt. Energien går i bølger med ulike frekvenser. Frekvensene i tankefeltet påvirker balansen i det autonome (ikke viljesstyrte) nervesystemet. Følelsesmessige problemer sees som frekvensforstyrrelser (pertubasjoner) i tankefeltet, og forstyrrelsene/skurret setter i gang en kjede av negative biokjemiske og psykologiske reaksjoner når personen frivillig eller ufrivillig fokuserer på problemet sitt.

På alle frekvenser kan det oppstå feil, som på en radio som skurrer. Angst, fobier, depresjoner, og andre psykiske problemer sees som frekvensfeil som har oppstått i noen av svingningene i tankefeltet. Hjernen leser feilfrekvensen, og sender ut signaler til kroppen som skaper angst eller andre plagsomme symptomer. En person som har fobi eller angst for heis, vil føle frykt bare ved tanken på å skulle ta heis, mens en annen person kan ta heis uten å tenke noe mer over det. Stress, sterke opplevelser eller ulike giftstoffer kan forstyrre følelsesbølgene våre, og dermed utløse uønskede følelser.

Hvordan foregår behandlingen?
Tankefeltet antas å være avhengig av flyten i et bioelektrisk system i kroppen. Eksistensen av et slikt system er påvist i vestlig forskning og det kan svare til meridiansystemet i kinesisk medisin (Nordstrøm, 1983). Disse energibanene brukes i akupunktur og akupressur.Hver eneste pertubasjon (frekvensforstyrrelse) i tankefeltet er tilknyttet en bestemt energimeridian. Ved at man stimulerer punkter på disse energibanene vil den indre elektromagnetiske energien påvirkes, og frekvensene i tankefeltet justeres. I TFT stimuleres energipunktene ved lett fingerbanking. Bankingen på energipunktene ser ut til å fininnstille feilfrekvensen. Når den er blitt harmonisk, er man helt kvitt den vonde følelsen. Dette kan sammenlignes med hvordan en innstiller en radio som skurrer, på rett frekvens. Vi fininnstiller til skurret er borte. På kroppen fortsetter vi til vi føler at ubehaget er borte. Det er likheter på flere områder. Akkurat som det ikke spiller noen rolle hvor lenge skurret har vært på en radiokanal, ser det ikke ut til å spille noen rolle hvor lenge man har hatt for eksempel angst. Selv etter lang tid med daglig angst er det mulig at den reduseres eller forsvinner helt etter TFT-behandling. En forutsetning for å få et vellykket behandlingsresultat er at tankefeltet er fininnstilt, dvs. at man tenker på det følelsesmessige problemet.

Selvhjelpsmetode
En del av TFT behandlingen går ut på at du selv lærer metodene for behandling. Dette er svært enkelt og lite krevende. Siden du hurtig lærer metoden selv, vil du alltid kunne få hjelp når du har problemet til stede og trenger hjelpen mest. TFT utføres mens du tenker på de situasjonene som utløser ubehaget eller angsten, og symptomene avtar eller forsvinner som oftest mens stimuleringen av de enkelte behandlingspunktene foregår. Man kan ikke fjerne normale følelsesmessige reaksjoner.

Vår kompetanse
Unni Egdetveit har tatt sin utdanning hos TFT – Norway i 2003. Hun har siden brukt metoden alene eller i kombinasjon med andre tilnærminger, spesielt kombinert med kognitiv terapi.

Pris pr time på 60 minutter er kr. 800,- 
Ved avbestilling senere enn 24 timer belastes kunden for timen.

Du er her: Home Tankefeltterapi