Referanser

Rikshospitalet, Spesialsykehuset for Epilepsi

logo ousUnik Personutvikling ved Unni Egdetveit har over flere år hatt ulike veiledningsoppdrag ved SSE. Det har vært faglig veiledning av sykepleiergrupper avdelingsvis, på tvers av enhetene, og  individuell veiledning med ledere på ulike nivåer.

Fra 2015 har Unni Egdetveit hatt ukentlige sykepleiefaglig veiledningsgrupper.

Vi har vært svært fornøyd med samarbeidet med Unni Egdetveit. Hun viser engasjement og faglig trygghet, er profesjonell og stabil i oppdragene hun har hatt ved sykehuset.

Vi ønsker å fortsett samarbeidet.

Sandvika 10.04.2018

Grete Almåsbak
avdelingsleder
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE

Solbergtoppen rehabilitering

Fra januar 2010 til våren 2012 hadde Unik Personutvikling oppdrag med undervisning og veiledning av personalet ved avd. Solbergtoppen rehabilitering i praktisk bruk av kognitive verktøy med målgruppen.

Unni Egdetveit har vært veileder for vår tverrfaglige personalgruppe på Solbergtoppen rehabilitering periodevis fra januar 2010 og fram til juni 2012. Vi har fått opplæring og veiledning i bruk av kognitiv metodikk. Samlingene våre har bestått av undervisning, veiledning i bruk av metode, og utprøving i form av rollespill og øvelser. Denne kombinasjonen av teori og praktiske øvelser har vært morsom og lærerik. Som veileder er Unni inspirerende og kreativ.

Tilbakemeldinger fra personalgruppen er at de har lært å bruke kognitiv metodikk i sitt arbeid med pasienter. Vi har tatt i bruk ABC modellen og andre aktuelle skjemaer både i det individuelle pasientarbeidet og i gruppesamlinger, hittil med mange gode erfaringer. Responsen fra de aktuelle pasientene har vært veldig bra. Personalgruppen opplever også at de gjennom veiledningen er blitt mer bevisst egne tankesett og endringsmuligheter.

Ellen Pettersen
Fagsykepleier på Solbergtoppen rehabilitering


Bærum kommune
logo-barumFra 1997 til 2005 hadde Unik Personutvikling oppdrag med faglig veiledning ved ulike Bo- og Behandlingsentre i kommunen. Etter dette har vi hatt enkelte oppdrag med individuell veiledning av ansatte, og våren 2012 et 2 dagers seminar for Kolsås Bo- og Behandlingsenter med temaet stressmestring. 

Noen uttalelser fra deltakere ved seminaret

 • "Bevissthet om meg selv angående å ta kontroll og ledelsen, og fortsette å øve meg på det."
 • "God blanding av teori og aktiviteter. Jeg likte spesielt godt å lære om mindfulness."
 • "Ved å lære forskjellige tekniker får jeg bedre forståelse for andre."
 • "Teknikker for å få slappet av i kroppen, og bevare sinnsroen."
 • "Bevisstgjørende. Føler en indre ro og takknemlighet for det vi har vært gjennom."

logo-hurumHurum kommune
Fra høsten 2010 til og med høstsemesteret 2012 har Unik Personutvikling hatt faglig veiledning for personalet ved avdeling for Psykisk Helse. I vårsemesret 2012 har vi også hatt veiledning for personalet ved Helsestasjon og Barnevernstjenesten hvor fokus for veiledningen er egen rolle og samarbeid.

Jeg kan bekrefte at Unni Egdetveit har hatt fast veiledningsoppdrag for virksomhet for barn, ungdom og voksne i Hurum kommune fra høsten 2010. Hun har både hatt faglig veiledning med psykisk helsetjeneste og gruppeprosessveiledning med barnevern og helsestasjonen. Vi er svært fornøyde med den veiledningen hun har gitt. Både metodevalg, struktur og forutsigbarhet har vært et stort pluss og vi ser gode resultater av veiledningen

Nina Terese Riis
Virksomhetsleder barn, unge og voksne
Tlf 32278114 / 99699181
Hurum kommune

logo-mollaMølla Kompetansesenter

Mølla Kompetansesenter fra siden mai 2007 til oktober 2012 samarbeidet med Unni Egdetveit og Unik Personutvikling. 
Unni er kursinstruktør og har hatt fagansvaret på AMO kurset Det Hele Mennesket. Unni har med sin kombinasjon av å være  psykiatrisksykepleier og kognitivterapeut med et sterkt fokus arbeidsintegrering, vært en av hovedpilarene i det faglige tilbudet i dette konseptet. Unni er i sitt samarbeid med Mølla meget fleksibel, hun stiller opp og tar ansvar for at deltakerne og får et godt og faglig kvalitativt tilbud.


Unni Egdetveit er faglig habil og meget profesjonell i samarbeid både med NAV, Mølla og brukerne. Unni har bistått med fagveiledning og lært opp nye kursinstruktører. Hun har en meget stor arbeidskapasitet og tar ansvar for de oppdragen hun påtar seg. Vi på Mølla er meget fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Unni.

Camilla Bildsten
Avdelingsleder

Jeg jobbet i perioden 2009 – 2011 tett med Unni Egdetveit og Unik Personutvikling. Samarbeidet var i hovedsak planlegging og gjennomføring av kurs for mennesker med psykiske helseutfordringer. I etterkant av kursene var det oppfølging av samme deltagergruppe i arbeidspraksis, jobb eller behandlingsapparatet. Oppdragsgiver var Mølla KompetansesenterNAV.
Unni Egdetveit har utvist stor evne til struktur og rammer balansert med innsikt, empatisk tilnærming og en faglig tyngde som oppleves unik.
Samarbeidet har vært spennende, motiverende og ikke minst lærerikt. Ser frem til å kunne samarbeide med Unni Egdetveit og Unik Personutvikling på et senere tidspunkt
Jeg stiller svært gjerne som referanse og kan nås på tlf. 98686340

Laila Holand
Tidligere kollega og samarbeidspartner

Uttalelser fra veisøkere og kursdeltakere

Gjennom mange samtaler har Unni gitt meg et bedre grunnlag for å håndtere utfordringer i min livssituasjon. Hun balanserer på en fin måte mellom å støtte, utfordre og motivere. Hun har avslørt utallige tankefeller, og gitt meg verktøy til å håndtere dem. Jeg har fått bedre innsikt i min egen væremåte og mitt eget reaksjonsmønster. Hennes tankefeltterapi har hatt en utrolig effekt. Jeg har ofte kommet til timen tynget og nedtrykt, for så å forlate henne med en behagelig letthet og optimisme. Jeg tror mange kan ha nytte av noen timer hos Unni.


«Jeg har vært mye plaget med forskjellige former for angst og har gått hos Unni periodevis over flere år. Hun har en fantastisk menneskeinnsikt og har hjulpet meg svært mye. Hun er veldig god til å sette fingeren på hva som er problemet. Samtalene med Unni har bidratt til å øke min livskvalitet betydelig og selv om ikke all angsten er borte så klarer jeg nå å gjøre ting jeg ikke har greid de siste 20 årene.»

Bård 9.04.18

 

«Etter flere år med ulike psykologer fant jeg i 2013 Unni som med sin solide fagkompetanse og fine personlige egenskaper har gitt meg en forståelse av hvordan mitt indre er preget av en barndom av omsorgssvikt.

Endelig kom jeg til en som kunne bistå meg til å jobbe konstruktivt med verktøy for å håndtere mine tanker og følelser. Mine timer hos Unni har gitt meg vesentlig økt grad av livskvalitet ved at jeg har lært å ivareta egne behov og dermed ta gode valg for meg selv.

Unni er meget profesjonell og skaper forutsigbare rammer i sin praksis, og ikke minst evner hun å skape en likestilt setting i timene som gjør at jeg føler meg ivaretatt og forstått av et medmenneske.»

Kvinne 37 år, 6.04.18

 

«Samtalene og verktøyene jeg har fått gjennom min tid hos Unni er uvurderlig, både for mitt private og profesjonelle liv. Unni tilbyr en tillitsfull, ærlig og engasjerende prosess. For min del har hennes fokus på å gi «mentale verktøy» ført til at jeg opplevde god mestringsfølelse underveis, og trodde på at målene jeg hadde satt meg var oppnåelig. Videre har hennes style gjort det lett og naturlig å være åpen og imøtekommende til innspill. I dag har jeg mulighet til økt tilstedeværelse, mestring av utfordringer, kommunikasjonsevner og ikke minst, høyere livskvalitet. Dersom du ønsker å endre på din hverdag, på store eller små måter, anbefaler jeg Unni og prosessen hun tilbyr på det høyeste.»

Pauline Helle 5.04.18

 

«Jeg har gått hos Unni over lengre tid da jeg hadde behov for å gjøre en endring i kursen i mitt liv.

Jeg ser på Unni som min kloke veileder som hjelper meg med å jobbe for å få det bedre med meg selv. Timene våre benyttes til å snakke om de konkrete områdene som jeg har opplevd som vanskelig, det kan være dagligdagse hendelser som jeg får vondt i magen av, eller større pågående prosesser som jeg trenger hjelp til å håndtere litt over langen.

Gjennom dialog med Unni får jeg forståelse av hvordan jeg tenker og snakker om meg selv, samt hvordan det påvirker hvordan jeg agerer i situasjoner. Ved å belyse uhensiktsmessig tenking får jeg innsikt i hvordan jeg selv kan gjøre en endring i min måte å tenke på. I timene bruker vi mange konkrete situasjoner jeg har opplevd som vanskelige, og benytter ulike verktøy for å jobbe med hvordan jeg kan skifte perspektiv og tenke og handle på andre måter. Det krever noe arbeid for å gjøre justeringer i hvordan en tenker, når dette har vært naturlig for en selv i så mange år. Men ved å gå jevnlig og jobbe med meg selv under veiledning av Unni har jeg opplevd store endringer i mitt liv og føler meg mer tilfreds med meg selv.»

Kathrine Glestad 10.04.18

 

Andre referanser

 • Brøholt Distriktspsykiatriske Senter
 • Bjørnegård Psykososiale Senter
 • Mental Helse Bærum
 • Actica Omsorg AS
 • Vennersborg AS
 • Finnstadtunet Distriktspsykiatriske Senter
 • RUBO Botreningssenter
 • Sykehuset Buskerud HF, BUPA Fjellbrott
 • DPS Thorsberg, Sykehuset Buskerud HF
 • Hadeland Folkehøgskole
Du er her: Home Referanser