PREP – kommunikasjonskurs for par

PREP- Prevention and Relationship Enhancement program- er et pedagogisk opplegg som tilbyr kunnskap og praktiske verktøy, ut fra forskning om hva som fremmer og hemmer utvikling av gode parforhold.

PREP har i flere omganger blitt oppdatert og forbedret ut fra nye forskningsfunn. Kurset kan være til nytte og inspirasjon både for par som har det bra, og ønsker å bevare det gode og å ruste seg til å takle problemene når de kommer, og for par som sliter med problemer og ønsker å få det bedre.

Forskning på PREP, både i USA og i Europa, gir godt grunnlag for å si at PREP-programmet virker, hvis dere selv er motiverte for å arbeide med kommunikasjonen og samspillet mellom dere.

Styrk det positive – forebygg negativ utvikling!

Unni Egdetveit er godkjent PREP- instruktør. Det holdes kurs med ulik fordypning fra 6 til 16 timers varighet. Kurskonseptet kan også brukes for enkeltpar. Ta kontakt for nærmere informasjon om oppsett og pris.

Du er her: Home Oppmerksomt nærvær Kurs PREP – kommunikasjonskurs for par