KiB- kurs i mestring av belastninger

KiD og KiB kurs er utarbeidet for voksne som opplever henholdsvis nedstemthet/depresjon på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne, eller opplever store belastninger knyttet til sykmelding, attføring, arbeidssituasjon eller privatlivet.

Kursene går over 8 ganger; 2,5 timer hver gang, med 2 oppfølgingsmøter med 3 til 4 ukers mellomrom. Det gis forsamtaler med nærmere informasjon om kurset og vurdering av om det er hensiktsmessig tiltak for den enkelte. Kursene foregår i grupper på inntil 12 deltakere.

KiD og KiB er læringsorienterte tiltak, utarbeidet til bruk innenfor for eksempel poliklinikker/ DPS, NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, HMS-virksomheter, mestringssentra, primærhelsetjenesten eller andre, for å nå målgrupper som har behov for denne typen tiltak.

Målet er at kursdeltakerne skal kartlegge egen situasjon og mestring av denne, få økt kunnskap om symptomer og egne tankemåter, og videreutvikle egne mestringsferdigheter.

Metode:

Kursene er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om depresjon og stress, belastning og mestring, og en følger kursbøkene:

Kurs i Mestring av Depresjon – et kurs basert på kognitiv metode

Kurs i Mestring av Belastning – et kurs basert på kognitiv metode

Kursopplegget er utarbeidet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard. Kurslederopplæringen er økonomisk støttet av Helsedirektoratet, og den gjennomføres over hele landet i regi av Fagakademiet.

Unni Egdetveit gjennomgikk kurslederopplæringen i 2013. Det arrangeres kurs i Unik Personutviklings lokaler i Sandvika. Pris er kr 500,- pr kursgang og kr 500,- for KiD arbeidsbok / KiB arbeidsbok. Kurskonseptet kan også om ønsket brukes individuelt.

Du er her: Home Oppmerksomt nærvær Kurs KiD og KiB kurs KiB- kurs i mestring av belastninger