ESL-KURS

Kursene holdes vanligvis en gang pr. uke, 2 til 3 timer pr. gang, over 10 til 16 uker, avhengig av hvilke kurs, og gruppesammensetningen.

Et Selvstendig Liv (ESL) er en norsk serie med praktiske og strukturerte trenings- og rehabiliteringsprogrammer til personer med psykoser, særlig de med schizofrene lidelser.

Programmene er norsk-tilpassede utgaver av en serie med programmer kalt Social and Independent Living Skills Training utviklet ved UCLA Research Center for Research on Treatment and Reabilitation of Psychosis, ved professor Robert P Liberman. 

Norsk oversettelse ved Dr. Philos, psykolog Rolf W. Gråwe.

Programmene gjennomgås i en gruppe, og vekten legges på læring og mestring. Kursene kan også brukes individuelt.

Det finnes 5 ulike programmer/kurs.

 • Mestring av psykosesymptomer
 • Mestring av antipsykotiske medisiner
 • Trening av sosiale samtaleferdigheter
 • Et Bedre Liv – rusmidler og psykose
 • Trivsel og mestring på egen arbeidsplass

Kurset; Trening i sosiale samtaleferdigheter, har vist seg også å ha god effekt ved sjenerthet og sosiale angstlidelser der usikkerheten på egen kommunikasjonsevne er stor.

Alle kursene baserer innlæringen på 7 læringstrinn:

 1. Introduksjon til ferdighetsområdet 
 2. Videofilm med spørsmål og svar
 3. Rollespill
 4. Ressursmestring
 5. Problemløsningsmetode
 6. Praktiske øvelser
 7. Hjemmearbeid