KOLLEGAUTVIKLING

Endring av ledelsesformer til en flatere struktur og økte behov for tverfaglighet stiller høyere krav til selvledelse og samarbeid. Nærmeste leder er ofte ikke tilgjengelig i hverdagen til å bistå i konflikter eller arbeidsfordeling, heller ikke til å gi tilbakemeldinger til hver enkelt.

For å få et team til å fungere kreves det innsikt og vilje til å la hver enkelt være best mulig, i det den enkelte har kompetanse og talent for. Et slikt samarbeid krever innsikt i hvordan et team fungerer, og i teknikker som kan hjelpe oss i dette daglige samarbeidet for å få et best mulig resultat sammen.

Kurset gir deltagerne større forståelse av hva kollegautvikling kan være, og praktiske verktøy som kan brukes.

Målgruppe

 • Sykepleiere, hjelpepleiere og andre ansatte i helsesektoren. 
 • Mennesker med interesse for selvutvikling, kommunikasjon og ønske om å tilegne seg nye metoder.

Innhold

 • Veiledning, definisjoner, mål og avklaringer
 • Stadier i teamarbeid
 • Sokratisk holdning
 • Kognitiv tilnærming, grunnprinsipper
 • LØFT- metoden

Metoder

 • Forelesning
 • Øvelser og rollespill
 • Gruppearbeid
 • Samtale og diskusjon

Varighet: Kurset holdes som dagskurs over 2 dager, eller som gruppesamlinger på 2 til 3 timer en gang i uken, over 6 til 8 ganger.
Pris: Pris pr. dag er 1450,-kr eks. lunsj/hotell, eller som gruppesamlinger med 4 til 6 deltagere, 2 timer over 5 ganger, kr. 500,- pr gang.
Sted: Etter avtale

Kurset holdes også for organisasjoner eller bedrifter, da etter nærmere avtale.

Du er her: Home Kursvirksomhet Kurs KOLLEGAUTVIKLING