POSITIV SELVHEVDELSE

Hensikten med kurset er at deltakerne får forståelse for forskjellen på positiv og negativ selvhevdelse, og at de øker mulighetene for å kunne uttrykke tanker og følelser uten sinne eller passivitet.

Økt bevissthet om egen indre og ytre kommunikasjon, og påvirkning i kommunikasjonsprosessen.

Målgruppe

Mennesker som strever med å si ifra, som kjenner stadig irritasjon og misnøye, eller går med et ønske om selvutvikling. Foreldre med tanke på grensesetting, og opplæring av barna til positiv selvhevdelse.

Bedrifter som ønsker et bedre, mer bevisst arbeidsmiljø.

Innhold

 • Selvhevdelse, hva er det?
 • Maslow og seigmannen
 • Ulike former for kommunikasjon
 • Transaksjonsanalysen
 • Konflikter i privatlivet og arbeidslivet, vanelige reaksjonsformer og faresignaler
 • Konflikthåndtering
 • Ulike samtaleteknikker
 • LØFT- Løsningsfokusert tilnærming

Metoder

 • Forelesning, mind map
 • Øvelser, rollespill
 • Samtale, refleksjon
 • Gruppearbeid
 • Oppgaver

Varighet: Kurset holdes med ulik fordypning fra 1 til 3 dager. 
Pris: Etter avtale
Sted: Etter avtale

Kurset holdes også for organisasjoner eller bedrifter, da etter nærmere avtale.

Du er her: Home Kognitiv terapi Kurs POSITIV SELVHEVDELSE