Samtaler/Coaching og selvutvikling

Mange mennesker sliter med følelsesmessige problemer i ulike roller i hverdagen. Depresjon er blitt en folkesykdom. Selvrealisering med ubegrensede muligheter for individet kan være uforutsigbart og skremmende. Vi lever i en verden i kontinuerlig utvikling og endring, hvor vi må forholde oss til konflikter, krig, sykdom, terror, fattigdom og velstand. Vi bombarderes med inntrykk fra ulike media. Familie og samlivsformer endres. Vesentlige etikk og moralbegreper påvirkes i forhold til personlig frihet, skyld, ansvar, seksualitet, nasjonalitet, tro, alder o.s.v.

Når har du behov for endring?
Føler du behov for en indre fredsprosess, og bedre kontakt med deg selv i hverdagen? Ønsker du å gjøre nye oppdagelser i forhold til deg selv eller verden? Ønsker du å finne klarhet og øke kompetansen til å leve på godt og vondt? Da kan tiden være inne for å starte en aktiv selvutviklingsprosess.
Kanskje sliter du i hverdagen med ulike følelsesmessige problemer? Angst, uro, fobier, nedstemthet, depresjon, avhengighet, sorg, alvorlig sykdom, kriser eller lignende. Det er mulig å få det bedre, og å lære seg metoder for selvhjelp og mestring.

Metoder
Dine ønsker og behov avgjør valg av metoder, og vi vil anbefale det vi tenker er mest hensiktsmessig i din situasjon og prosess.

Pris pr time på 60 minutter er kr. 800,- 
Ved avbestilling senere enn 24 timer belastes kunden for timen.

Du er her: Home Samtaler/Coaching