Mindfulness

Oppmerksomt nærvær eller Mindfulness er utviklet av Jon Kabat-Zinn, og bygger på elementer fra yoga og meditasjon. Metoden er verdinøytral. Gjennom bevisst, ikke vurderende, observerende og aksepterende holdning til livet reduseres stress, og vi lever mer med ¨ livet strøm¨. Målet med livet er å leve det og ha det bra istedenfor å sloss mot det eller å rømme fra det. Bekymringer for hva som eventuelt kan skje i fremtiden, og grubling over fortiden skaper lett unødvendig stress. Det samme skjer når livet ikke svarer til forventningene, og vi har en følelse av å miste kontrollen. I nuet finner du livet strøm – the flow. Der finner du sinnsroen og balansen. Oppmerksomhetstrening har verktøy som kan skape rammer for økt tilstedeværelse i nuet.

Stressmestring
Oppmerksomhetstrening- OT, er en metode for selvregulering av helse og livskvalitet med dokumentert effekt. Den er relevant for alle som en helsefremmende metode. Dette er i tråd med Nasjonal helseplan som fremhever forebygging av sykdom som spesielt viktig i årene som kommer. Ut fra den helsefremmende og stressreduserende effekten kan den være nyttig som komplementær behandling for mennesker med kroniske sykdommer. Metoden er også nyttig for ansatte som opplever jobbstress, og alle som er opptatt av å øke kvaliteten på mellommenneskelige møter gjennom bevisst tilstedeværelse.

Vår kompetanse
Unni Egdetveit er i 2011 utdannet instruktør i OT hos Andries J. Kroese, Senter for Stressreduksjon i Oslo. Hun praktiserer selv OT daglig, og bruker elementer av metoden inn i sin virksomhet på de ulike arenaene.

Du er her: Home Oppmerksomt nærvær