Vi tilbyr faglig veiledning for personalet innenfor psykiatrien, eldreomsorgen, nav og andre omsorgsarenaer, individuelt og for grupper. Veien mot å bli en god hjelper går gjennom å reflektere over egen og andres praksis. Veiledning individuelt eller i gruppe kan være en slik mulighet.

Pris for gruppeveiledning med inntil 8 deltagere er kr 1100 pr veiledningstime på 45 minutter. Individuell veiledning kr 800 pr time på 60 minutter.

Formålet med faglig veiledning
Veisøker skal få økt bevissthet om egen rolle og eget ansvar i situasjonen, bedre kontakt med egne og andres ressurser, og bli mer fleksibel og handlingsdyktig i praksis.Målet er at veisøker utvikler seg faglig og personlig til fordel for dem han/hun skal hjelpe (pasienter, studenter, medarbeidere, pårørende) og for seg selv.

Veiledning er en faglig og personlig læringsprosess, hvor kunnskap, erfaring, visdom og klokhet bidrar til reflektiv erkjennelse.

Når trenger man veiledning?
I dag skjer det raske endringer på arbeidsplassene. Økte krav om resultater, kostnadsbesparelser, en flatere ledelsesstruktur med høyere krav om selvledelse og større ansvar på den enkelte, er noen faktorer. Faren for å bli overbelastet og utbrent kan bli overhengende.

Veiledning kan bidra til å skape mer bevisste og fornøyde arbeidstakere, et bedre arbeidsmiljø, økt trivsel og lavere sykefravær.

Metodikk
Vi har en fenomenologisk, humanistisk forståelsesramme, hvor menneskers subjektive og personlige oppfatning av verden, og behov for å realisere seg selv, er sentralt. Vi har en kognitiv tilnærming med forståelse av at samspillet mellom tanker, følelser og handling, gir muligheter for endring. Løsningsfokus og oppmerksomt nærvær vektlegges. Ulike veiledningsteknikker som brukes er samtale/dialog, rollespill, innledende temaer, reflekterende team, ulike øvelser, metaforer, intervju.

Vår kompetanse
Unni Egdetveit er godkjent faglig veileder i sykepleietjenesten. Hun har flere kurs i LØFT -løsningsfokusert tilnærming, og NKS: Ledelse og Samarbeid trinn 1 og 2.

I 2011 deltok hun på Sykefraværsoppfølging Modul 1 og 2 ved NAV Arbeidslivssenter Akershus.

Nytt fokus på veilederrollen og veiledningspedagogikk fikk hun gjennom studiet i karriereveiledning ved Høgskolen i Lillehammer 2011/12.

Referanser

Bærum kommune  Mølla kompetansesenter  Hurum kommune  logo ous

Du er her: Home Tjenester