PREP – kommunikasjonskurs for par

PREP- Prevention and Relationship Enhancement program- er et pedagogisk opplegg som tilbyr kunnskap og praktiske verktøy, ut fra forskning om hva som fremmer og hemmer utvikling av gode parforhold.

PREP har i flere omganger blitt oppdatert og forbedret ut fra nye forskningsfunn. Kurset kan være til nytte og inspirasjon både for par som har det bra, og ønsker å bevare det gode og å ruste seg til å takle problemene når de kommer, og for par som sliter med problemer og ønsker å få det bedre.

Forskning på PREP, både i USA og i Europa, gir godt grunnlag for å si at PREP-programmet virker, hvis dere selv er motiverte for å arbeide med kommunikasjonen og samspillet mellom dere.

Styrk det positive – forebygg negativ utvikling!

Unni Egdetveit er godkjent PREP- instruktør. Det holdes kurs med ulik fordypning fra 6 til 16 timers varighet. Kurskonseptet kan også brukes for enkeltpar. Ta kontakt for nærmere informasjon om oppsett og pris.

Referanser

Bærum kommune  Mølla kompetansesenter  Hurum kommune  logo ous

Du er her: Home Kurs PREP – kommunikasjonskurs for par